Am moment Dänesch Verben net ofhängeg vun der Persoun

Kënnt Dir e Aarbechtsblat op Dänesch

All Woch e puer Tabellenblätter notzen Si kostenfrei

About